FORMULARZ ZGŁASZANIA NARUSZEŃ W SPÓŁCE DCG S.A. NALEŻĄCEJ DO GRUPY KAPITAŁOWEJ VRG SA     

* Podanie danych kontaktowych nie jest obowiązkowe ale umożliwi nam poinformowanie zgłaszającego o szczegółach w sprawie zgłoszenia.